به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مدت زمان اعتبار کلیه کارت های بانک کشاورزی با تاریخ انقضای فروردین ، اردیبهشت و خرداد 1401  بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به مدت زمان یکسال تا تاریخ فروردین ، اردیبهشت و خرداد 1402 افزایش می یابد.