به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، مدیر بیمه های اتومبیل بیمه "ما" ضمن اعلام این خبر گفت: آن دسته از بیمه گذارانی که اعتبار بیمه نامه آنها از سال 1400 آغاز و تا سال 1401 اعتبار دارد در بخش ثالث بدنی نیاز به دریافت الحاقیه نداشته و جهت بروز رسانی سقف پوشش بیمه حوادث راننده و ثالث  مالی قانونی و مازاد می توانند با واحد صدور مربوطه تماس حاصل فرمایند.

امیر کهن خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام رسمی میزان افزایش دیه توسط مرکز رسانه قوه قضاییه ، مبلغ دیه فوت با 25درصد افزایش در ماه غیر حرام از 480 میلیون تومان در سال 1400 به 600میلیون تومان در سال 1401 افزایش یافته که در صورت وقوع حادثه و فوت در ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه با یک سوم تغلیظ، مبلغ 800میلیون تومان تعیین شده است.

گفتنی است نرخ پایه حق بیمه شخص ثالث در سال 1401 به میزان 4درصد کمتر از درصد افزایش دیه محاسبه و اعمال شده است.