به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک سینا؛ ؛ طبق بخشنامه بانک مرکزی و به جهت حمایت از خانواده های ایرانی و تشویق به امر فرزندآوری، این بانک پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری را در دستور کار قرار داده است.
براین اساس برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده اند، تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری، به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال ، به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال ، به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال ، به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد 1000 میلیون ریال تعلق می گیرد. در مورد فرزندان دوقلو و بیشتر هم به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد. به همین منظور بانک سینا پس ازبررسی و اعتبار سنجی متقاضیان و طی فرایندهای قانونی به پرداخت تسهیلات اقدام می کند.
متقاضیان دریافت این وام می توانند به آدرس اینترنتی ve-bank.pbn.net مراجعه و نسبت به تعیین شعبه، پذیرش و سایر مراحل قانونی اقدام نمایند.