به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، رشد 57 درصدی پرداخت تسهیلات تولید محصولات استراتژیک  توسط بانک کشاورزی در سال 1400 نسبت به سال 1399 در راستای حمایت از تامین امنیت غذایی کشور ، خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات محصولات استراتژیک کشاورزی نظیر گندم، جو، برنج، ذرت ، چغندرقند و دانه های روغنی  صورت گرفته است.