به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره بانک در مصاحبه با خبرنگار این اداره کل با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه از ابتدای سال 1398 با بهبود وضعیت سوئیچ و درگاه‌های الکترونیکی بانک، رضایت مشتریان به صورت مستمر مورد بررسی و پایش قرار گرفته است، افزود: این تغییرات گام به‌گام، بر کیفیت و افزایش تعداد تراکنش موفق دستگاه‌های خودپرداز و سایر درگاه‌های الکترونیکی تاثیر مثبتی داشته است.
بهمنی با بیان اینکه اسفند ماه، پر تراکنش ترین ماه سال در شبکه بانکی کشور است، تصریح کرد: هر ساله در این ماه، رتبه بانک از نظر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در شبکه بانکی، درصد تراکنش‌های موفق و تعداد و مبلغ خطای اعلام شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس نتایج به دست آمده، برای سال آتی برنامه‌ریزی می‌کنیم.
 وی با تاکید بر اینکه بنا بر آمار منتشر شده بانک مرکزی ج.ا.ا از تعداد تراکنش‌ بانک‌های صادرکننده کارت در اسفند ماه سال 1397، افزود: پست بانک ایران در این ماه، بالغ بر 52 میلیون فقره تراکنش با 99 درصد موفقیت فرآیند داشته است و توانسته رتبه 15را در این ماه از نظر تعداد تراکنش‌ها در شبکه بانکی بدست آورد.
 عضو هیات مدیره بانک ادامه داد: تعداد تراکنش‌های اسفند ماه سال 1398، با 29 درصد رشد نسبت به سال گذشته، به 67 میلیون فقره رسید که باز هم 99 درصد تراکنش‌ها موفقیت آمیز بوده و بانک در این ماه، رتبه 14 به لحاظ تعداد تراکنش‌ها را در شبکه بانکی کشور کسب کرد.
بهمنی با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال 1399، میزان تراکنش‌های بانک به بیش از 107 میلیون فقره رسید که رشدی 60 درصدی نسبت به سال 1398 را نشان می‌داد، گفت: در این سال پست بانک ایران با دو پله ارتقا به رتبه 12 از نظر تعداد تراکنش‌ها در شبکه بانکی دست یافت و این افزایش تعداد تراکنش‌ها نتوانست بر میزان موفقیت آمیز تراکنش‌ها تاثیر منفی بگذارد و همچنان 99 درصد تراکنش‌ها موفقیت آمیز بود. 
عضو هیات مدیره با اعلام اینکه در اسفندماه سال گذشته، تعداد تراکنش‌های بانک با 175 درصد رشد نسبت سال 1397 و 33 درصد رشد نسبت به سال 1399 به 143 میلیون فقره صعود کرد، افزود: با این تعداد تراکنش، توانستیم رتبه نهم را در شبکه بانکی کشور بدست آوریم و در کنار آن با 0.73درصد پیشرفت، تعداد تراکنش‌های موفق بانک به 99.73 درصد رسید.