به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه 01/43844 مورخ 1401/02/25 لزوم جایگزینی عقد مرابحه به جای عقود فروش اقساطی و جعاله در پست بانک ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران اعلام کرد.

در این بخشنامه که بر اساس نامه 00/007522 مورخ 1400/12/14 دبیر شورای فقهی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر شده، بر اعطای تسهیلات برای خرید کالا اعم از مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و خدمات به ویژه تسهیلات اعطایی به خانوارها در قالب عقد مرابحه به جای عقود جعاله و فروش اقساطی، به واسطه اجرای مطلوب تر الزامات عملیات بانکی بدون ربا تاکید شده است.