به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی؛ در این جلسه سید مهدی سلیم بهرامی مدیر شعب منطقه با تاکید بر ارائه خدمت و سرویس دهی مناسب به مشتریان گفت: ضرورت نگاهی چند بعدی به خدمات و محصولات در مسیر افزایش رضایت مشتریان از موضوعات ضروری است که همکاران شعب باید نسبت به آن اهتمام ورزند. 

سلیم بهرامی افزود: در جامعه امروزی به دلیل تغییرات سریع و گسترده ای که در بازار رخ می دهد، لازم است شعب با واکنش های به موقع و تصمیمات هدفمند، موقعیت خود را در بازار سرمایه منطقه ای خود تثبیت نموده و ارتقاء دهند.

مدیر شعب منطقه مازندران با توجه به رویکرد مشتریان و سوق به سمت فضای دیجیتال و ضریب نفوذ بالای اینترنت در کشور خاطرنشان کرد: همکاران می بایست در بخش توسعه خدمات الکترونیکی از قبیل (اینترنت بانک، همراه بانک، درگاه پرداخت و کارپوشه) فعالیت مستمر داشته تا و این سرویس ها را به مشتریان معرفی کنند.