به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سقف عرضه ارز حجاج 500 یورو با نرخ ثابت 268 هزار و 87 ریال به ازای هر یورو است.
متقاضیان می توانند ارز خود را متناسب با نیاز و با ارائه معادل ریالی دریافت کنند.
داشتن حساب در بانک ملی ایران و موجودی متناسب با ارز مورد نیاز به همراه کارت ملی، شرط دریافت ارز حجاج است.