به گزارش اکونا پرس،

بررسی ها نشان می دهد حق بیمه خالص (سهم نگهداری) در بیمه آرمان با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه بوده و به ۳۵۲ میلیارد تومان بالغ گردید.

مجموع درآمدهای بیمه ای نیز در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ با جهش ۱۴ درصدی همراه شد و به رقم ۳۸۳ میلیارد تومان رسید.لازم به ذکر است که این شرکت به تازگی برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را در دستور کار خود قرار داده است.