به گزارش اکونا پرس،

بررسی ها نشان می دهد حق بیمه خالص (سهم نگهداری) در بیمه آرمان با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه بوده و به ۳۵۲ میلیارد تومان بالغ گردید. مجموع درآمدهای بیمه ای نیز در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ با جهش ۱۴ درصدی همراه شد و به رقم ۳۸۳ میلیارد تومان رسید.لازم به ذکر است که این شرکت به تازگی برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را در دستور کار خود قرار داده است. به این ترتیب سرمایه بیمه آرمان از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران بوده و طی دو مرحله انجام خواهد پذیرفت.