به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، "رضا حسینی صفا" با اشاره به اولویت اعطای سرمایه درگردش به مشتریان بانک، گفت: این بانک طی سال های اخیر برنامه اعطای تسهیلات سرمایه درگردش از محل منابع بانک به واحدهای معتبر صادراتی و دارای درآمد ارزی در کشور را دنبال کرده است.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران با اعطای 11هزار و 750 میلیارد ریال تسهیلات به بخش معدن در سال 1400، رشدی 104 درصدی را در این حوزه نسبت به سال 1399 داشته است.
حسینی صفا بخش صنعت را یکی از ظرفیت های مهم کشور برای درآمد ارزی و اشتغالزایی معرفی کرد و گفت: بانک توسعه صادرات ایران با هدف توسعه ظرفیت های صادراتی بخش صنعت، 109 هزار و 620 میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته به مشتریان صنعتی خود پرداخت کرده و حمایت ویژه از این حوزه را در برنامه های خود دارد.
رئیس اداره کل نظارت بر تسهیلات و پیگیری مطالبات بانک توسعه صادرات ایران، افزود: این بانک در سال 1400 به مشتریان فعال در بخش های مرتبط با تامین برق، آب و گاز، ساختمان، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و بازرگانی داخلی نیز در مجموع 24 هزار و 410 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است.
حسینی صفا از خاتمه ده پروژه بزرگ تامین مالی شده توسط بانک توسعه صادرات ایران در بخش­های صنعت، معدن و خدمات در سال 1400 خبر داد و گفت: این بانک بیش از 21 طرح نیز دردست اجرا دارد و از همه توان و امکانات خود برای به سرانجام رسیدن این طرح ها تا پایان سال 1401 استفاده می کند.