به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان البرز،  کل سرمایه این طرح  بالغ بر 65 میلیارد ریال است که  35میلیارد  ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 تامین شد.

با راه اندازی این طرح زمینه اشتغال 10نفر فراهم شد.