به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، زیارانی ، افزایش ۱۳۶ درصدی سود سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی  در سال ۱۴۰۰ را ناشی از  اهمیت دادن به تحلیل بنیادی سهام و کارشناسی شرکت های سرمایه پذیر دانست و اظهار دشت : سودهای نقدی حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های بورسی ، در 5 سال گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده است.این سود از ۵۹۹، ۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۶۵۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده و با پیگیری های مستمر، کلیه مطالبات سود نقدی سهام نیز ، وصول گردیده است.

مدیر کل سرمایه گذاری بیمه ایران ، تدوین دستورالعمل اخذ اوراق مالی اسلامی از بیمه گذاران دولتی و ساماندهی آن را یکی از اقدامات بزرگ در جهت وصول مطالبات شرکت عنوان کرد وگفت : در جهت کمک به بخش فنی شرکت ، وصول مطالبات از طریق دریافت اوراق مشارکت در دستور کار قرار گرفت و با کمک و همراهی  شعبه های سراسر کشور با اجرای این طرح، در سال 1400 مبلغ 503 میلیارد ریال ودر 3ماهه سال 1401 نیز مبلغ 832 میلیارد ریال  و در مجموع 1335میلیارد ریال  از مطالبات شرکت وصول گردیده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰  مبلغ سال۲۵،۱۱۴ میلیارد ریال  ودرسه ماه اول سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱،۹۳۷ میلیارد ریال اوراق مشارکت خریداری شده ، که این کار در راستای حمایت از دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت آیین نامه های شورایعالی بیمه انجام شده است.

وی تفکیک حساب های بیمه های زندگی از غیر زندگی در قالب PRX (سبد اختصاصی) را یکی دیگر از اقدامات و برنامه های این مدیریت جهت محاسبه و پرداخت سود مشارکت واقعی به بیمه گذاران برشمرد وتاکید کرد : پرداخت سود مشارکت واقعی به بیمه گذاران یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد شرکت بود که با تدوین طرح ها و برنامه ریزی مناسب وهمچنین حمایت های مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و بخش فنی  و با رعایت قوانین و مقررات موجود این کار انجام شد. مهمترین دستاورد  تفکیک حساب های بیمه های زندگی از غیر زندگی ، افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی و همچنین  کمک به جذب نقدینگی و مهار تورم در کشور است.

احیای شرکت سبا سودا ثمین و برون سپاری برخی از فعالیت ها ازجمله فروش قطعات خسارتی خودرو (داغی) به آن شرکت ، احیای شرکت حافظان سرمایه ، راه اندازی و پیاده سازی سیستم هوش تجاری (BI) ، تدوین طرح تحول سرمایه گذاری ها در بخش های بورسی ، غیر بورسی ، بیمه های زندگی و تشکیل سبدهای بورسی و تبدیل سپرده های بانکی کم بازده با اوراق و صندوق های با درآمد ثابت دارای بازدهی بالاتر نیز از دیگر اقدامات مدیریت سرمایه گذاری بود.