به گزارش اکونا پرس،

حداقل نرخ کفایت سرمایه مطابق با استانداردهای بانک مرکزی ۸ درصد و مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازل ۱۲ درصد تعیین شده است. با این وجود تنها ۴ بانک خصوصی ایران توانسته‌اند استاندارد بانک مرکزی را رعایت کنند و از این بین تنها بانک خاورمیانه با فراتر رفتن از استانداردهای بین‌المللی توانسته است استانداردهای کمیته نظارت بر بانکداری بازل (کمیته بال) را نیز رعایت کند.

نرخ کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک است؛ مقاومت بانک‌ها در برابر مخاطراتی مثل ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات را اندازه‌گیری می‌کند.

بانک خاورمیانه علی رغم ثبت نرخ کفایت سرمایه ۱۳٫‍۵ درصدی امسال نیز در نظر دارد سرمایه ثبتی خود را از ۲۵ هزار میلیارد ریال به ۳۵ هزار میلیارد ریال افزایش دهد؛ تا همچنان در رتبه سالم‌ترین و کم‌‌ریسک‌ترین بانک‌های حاضر در ایران باقی بماند.