به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی، پست بانک ایران در سال گذشته با ارزش آفرینی و تامین منافع ذینفعان، علیرغم شرایط فضای کسب و کار متاثر از تحریم ها، با اجرا، پیاده سازی برنامه های توسعه ای نظام یافته و برنامه ریزی عملیاتی هدفمند، مدیریت حرفه ای منابع، مصارف و درآمدهای بانک، توانسته است با رشدی متوازن زمینه تحقق سود قطعی معادل 313 میلیارد ریال را برای سپرده‌گذاران در سال 1400 فراهم کند.
این سودآوری و عملکرد درخشان پست بانک ایران در تجهیز و تخصیص منابع، کسب سود عملیاتی با تلاش و جدیت همکاران متعهد و متخصص بانک در سراسر کشور بدست آمده است.
به همین منظور و با هدف تقدیر از اعتماد مشتریان به این بانک، این مبلغ به صورت مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب به زودی به حساب مشتریان واریز می‌شود.