به گزارش اکونا پرس،

 

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، خدامی در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از احساس مسئولیت، پاکدستی و زحمات موسوی مدیر کل سابق بوشهر و همکاران این شعبه، ساز وکار انتصاب مدیران را برای حاضران تشریح کرد وگفت: تکیه برخرد جمعی و بکارگیری همه توان استان برای پیشبرد اهداف شرکت یکی از راهبردهای اصلی در انتخاب مدیران است.

موسوی مدیر کل سابق بوشهر نیز در این جلسه با ذکر خاطراتی از گذشته و تقدیر از مسئولان استانی وهمکاران، گزارشی از عملکرد دوران مدیریت خود را ارائه نمود.

رئیس کانون انجمن صنفی نمایندگان استان نیز در این جلسه با تقدیر از عملکرد مدیریت استان بوشهر، مسائل و مشکلات نمایندگان را مطرح نمود.