به گزارش اکونا پرس،

به  نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، حسن شریفی در این دیدار با اشاره به امکانات ، ظرفیت ها  ، وظایف واقدامات بیمه ایران برای گسترش فرهنگ و خدمات بیمه‌ای در استان فارس، خواستار تعامل و همکاری بیشتر با مسئولان این استان درزمینه های مختلف شد.
محمد هادی ایمانیه نیز ضمن خوش آمدگویی ،خدمات بیمه ایران در این استان را شایسته تقدیر دانست و بر گسترش این خدمات تاکید کرد.