به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از تشکیل سنت حسنه ازدواج در سه ماه نخست سال ١٤٠١ با پرداخت  ٢٦ هزار و ٤٦٦ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش  ٣٥ هزار و ٢٠٢ میلیارد ریال شرایط ازدواج آنها را تسهیل کرد. 

این بانک همچنین در سال ١٤٠٠ نیز با پرداخت نزدیک به ١٣٠ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش نزدیک به ١١٢ هزار میلیارد ریال از تشکیل خانواده حمایت کرد و به این ترتیب در ١٥ ماه منتهی به پایان خردادماه سال جاری این بانک ١٥٦ هزار فقره وام مذکور بالغ بر ١٤٧ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.