به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، فریبا نقی پور با حضور در محل حادثه درشهرک صنعتی شمس آباد، اذعان داشت:اعلام دقیق میزان خسارت وارده منوط به دریافت گزارش ازآتش نشانی و سایر مراجع از جمله خود بیمه گذار بوده که تا زمان تکمیل و بررسی این گزارش ها، نمی توان در مورد میزان قطعی خسارت وارده،اظهار نظری داشت.
کارخانه مبلمان سازی درشهرک صنعتی شمس آباد، صبح روز چهارشنبه 22 تیرماه دچارحریق شدکه این حادثه ، مصدوم و یا خسارت جانی در بر نداشت.
به گفته نقی پور، شرکت بیمه سامان به عنوان بیمه گر این کارخانه حادثه دیده، از زمان بروز حادثه در کنار بیمه گذار بوده و این همراهی همچنان ادامه داراست.
مدیربیمه های آتش سوزی شرکت بیمه سامان، با اشاره به افزایش خسارت های آتش سوزی درماههای اخیر،تصریح کرد: با هدف پیشگیری از حوادث و حفظ اموال بیمه گذاران و سرمایه های ملی، رعایت موارد ایمنی از جمله توصیه های ایمنی اعلامی شرکتهای بیمه گر، امری ضروری است.