به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی؛ در این جلسه رسول اسدی مدیر شعب استان ضمن بررسی نتایج آزمون جامع عملیاتی در تیرماه، فراگیری دوره های آموزشی و افزایش سطح علمی همکاران را امری مهم در جهت پیشرفت بانک دانست و گفت: تسلط همکاران در ارائه خدمات بانکی و آگاهی کامل آنان از بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک باعث می شود تا کاربران به صورت دقیق سرویس های بانک را به مشتریان معرفی کنند و آنان را برای استفاده از این خدمات خصوصا خدمات بانکداری مدرن راهنمایی نمایند.  

اسدی با توجه به ورود موج جدید هوای گرم در کشور بر مصرف بهینه برق و انرژی تاکید کرد و افزود: بانک ایران زمین به عنوان یکی از حامیان این امور تلاش دارد تا با فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در کشور، گامی موثر در کاهش مصرف برق و انرژی بردارد و ما نیز باید با برنامه ریزی و استفاده درست از وسایل برقی از این اقدام بانک حمایت کنیم.

در ادامه رضا شهام فر معاون شعب استان به بررسی عملکرد شعب در ماه گذشته پرداخت و نکات مهم را به روسا اعلام کرد.