به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی بیمه ایران، حمید معینی رییس این مرکز هدف از برگزاری کلاسهای آموزشی را ارتقای سطح دانش و بینش و درایت نمایندگان در جذب نمایندگان و فروش بهتر و قطعاً هدف نهایی را افزایش ضریب نفوذ بیمه عنوان کرد و گفت: دیجیتال مارکتینگ یکی از نیازهای اساسی بازار صنعت بیمه کشور است. در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با چگونگی شناخت مخاطب هدف، ساز و کار و روش های دیجیتال مارکتینگ و مقایسه  بین بازاریابی سنتی و دیجیتال آشنا می شوند.
وی در ادامه افزود: با آموزش این دوره می توانیم از تاکتیک های بازاریابی دیجیتال به خوبی استفاده کنیم. این مباحث را به صورت مختصر در این کلاس توضیح می دهیم ولی آموزش جامع و کامل دوره های آموزشی در دانشگاه برگزار می شود. در این دوره جامع ، بازاریابی محتوایی ، ایمیل مارکتینگ و خیلی از فضاهای دیجیتال مارکتینگ آموزش داده می شود .
همچنین، وظایف بازاریاب دیجیتال مارکتینگ  و تفاوت های بازاریابی از دیگر مباحث این دوره ها است.

غرفه بیمه ایران و موسسات و شرکتهای تابعه آن تا چهارشنبه پنجم مرداد ماه جاری در سالن شماره 6 نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقه مندان و فعالان صنعت مالی کشور است.