به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، خبرنگاران در قالب اردوی رسانه ای از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد که توسط بانک صنعت و معدن تامین مالی شده اند، بازدید کردند.

c09e5854-d88c-4f36-910d-3daead532755_20220727_140524

ba390bcb-8bb7-44d8-adbc-129c172bb8ba_20220727_140454

b2e9a16b-18d0-44b0-af91-4c4990603418_20220727_140623

aeb276ed-44d7-4514-82d6-afed3dcc0bac_20220727_140516

37193a1d-0bf2-4e57-9b1f-26e26240c5d2_20220727_140500

1806e774-9fb0-4776-a1ef-41775c967970_20220727_140530

0793a50d-bdd7-4838-b867-10a58aaace7b_20220727_140506

9e206475-dbf7-4b9a-9f50-77fd97cae4e1_20220727_140416

7e4d3a71-55f6-486b-84a2-731351b3881b_20220727_140439