به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، مهندس مجید بهزاد پور در این بازدید با تازه ترین دستاوردها و محصولات نوآورانه شرکت بیمه سامان آشنا شد.

مدیران شرکت بیمه سامان توضیحات لازم درباره سه محصول بیمه عمر یونیت لینک، بیمه بدنه کیلومتری و بیمه عمر زمانی ارزی را به رئیس کل بیمه مرکزی ارائه کردند.


غرفه شرکت بیمه سامان در سالن ۶ نمایشگاه پذیرای مراجعه کنندگان بود