به گزارش اکونا پرس،

شرکت در این مسابقه به‌صورت اختیاری است و همکاران شعب می‌توانند به‌صورت گروهی برای حضور در آن مسابقه اقدام کنند. 

پس از برگزاری مسابقه و بررسی نتایج در دبیرخانه شورای‌عالی بانکداری اسلامی، علاوه بر ثبت مراتب در پرونده پرسنلی نفرات برتر، جوایزی به‌رسم یادبود اهدا می‌شود.