به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:
رشد پرشتاب و پایدار اقتصاد کشور مرهون تلاش گسترده و خستگی ناپذیر جهادگران عرصه اقتصاد و تولید به ویژه شبکه بانکی است که با حمایت و همراهی های خود در تامین نقدینگی و اعتبار مورد نیاز واحدهای اقتصادی و تولیدی میسر می گردد.
لذا بدینوسیله از تلاش و کوشش حمیدرضا کمالیان مدیر گرانقدر بانک صنعت و معدن و همکاران وی تقدیر و تشکر نموده و توفیقات روز افزون ایشان را از درگاه احدیت مسألت دارم.