به گزارش اکونا پرس،

بررسی صورت‌های مالی بانک توسعه تعاون نشان می‌دهد اعتبار اسنادی با رشد چشم گیر 266 درصدی در سال 1400 در مقایسه با سال پیش از آن به 23 هزار میلیارد ریال رسید.
نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات به عنوان یکی از شاخص‌های بررسی عملکرد در نظام بانکی است. بانک توسعه تعاون یکی از موفق‌ترین بانک‌ها در نظام بانکی ایران دراین شاخص بوده است. نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) در بانک توسعه تعاون با کاهش 4/4 همراه بوده است که یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در بین بانک‌های کشور است.
بر اساس این گزارش، بانک توسعه تعاون به عنوان جوانترین بانک دولتی و توسعه‌ای در طول 13 سال گذشته خدمات قابل توجهی به جامعه هدف خود ارائه کرده است. تعداد مشتریان بانک در سال گذشته با افزایش 6 درصدی به 5 میلیون و 900 هزار نفر رسید.
بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد منابع بانک با افزایش 34 درصدی در مقایسه با سال 1399 به 397 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه‌ای بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی را به تولید کشور اختصاص داده است.
حجم تسهیلات پرداختی با افزایش 16 درصدی در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 به بیش از 263 هزار میلیارد ریال رسیده است.
55 درصد از تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال گذشته نیزبه بخش صنعت و معدن پرداخت شده که رقم 144 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.