به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه رازی،  پیرو اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص مانده بدهی شرکت بیمه رازی به صندوق تامین خسارت های بدنی به مبلغ 931 میلیارد ریال، به اطلاع می رساند که مانده بدهی فوق با مدیریت دکتر علی جباری در چهارماهه اول سال 1401 به صورت کامل پرداخت شده است، بنابراین شرکت بیمه رازی از بابت سنوات 1400 و قبل از آن هیچ گونه بدهی به صندوق تامین خسارت های بدنی ندارد. 

بیمه رازی همواره خواستار تعامل سازنده با نهادها و سازمان های همکار در صنعت بیمه است و  همواره تلاش دارد که اهتمام ویژه ای را در مسیر اجرای قوانین و مقررات مقررات داشته باشد.

لازم به اشاره است که صندوق تامین خسارت های بدنی ذیل بند 2-1-5 گزارش صورت های مالی خود در سال 1400 نیز اشاره کرده است که بخش عمده ای از بدهی شرکت های بیمه تا تاریخ تهیه صورت های مالی وصول شده است.