به گزارش اکونا پرس،

گفتنی است، این مراسم با رویکرد ایجاد انگیزه میان نمایندگان در سالن اجتماعات ساختمان مدیریت منطقه ۵ برپا شد. خلیل عبودی معاون مدیر منطقه ۵ با ذکر توصیه هایی به نمایندگان حاضر در این همایش از اهداف و برنامه های جاری و پیش بینی های آینده سخنانی را مطرح کرد.

در این مراسم از برترین نمایندگان عمومی ، مدیران ارشد ، ارکان سازمان فروش و نمایندگان بیمه های عمر و تأمین آتیه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰منطقه ۵ تقدیر بعمل آمد.

 

نمایندگان برتر عمومی

ردیف نام و نام خانوادگی کد رتبه در سال ۱۳۹۹ رتبه در سال ۱۴۰۰
۱ شرکت بهین پوشش آتیه پاسارگاد ۵۰۰۶ ۱ ۱
۲ فاطمه فامیلی ۲۵۰۴ ۲ ۲
۳ سعید زارع ۲۵۰۳ ۳ ۳
۴ ابراهیم عیدی کردشولی ۴۶۳۵ ۵ ۴
۵ مرتضی محمودی آل سعدی ۳۷۷۵ ۶ ۵
۶ شهلا روستا ۱۰۶۷ ۴ ۶
۷ افسانه دست افکن ۴۰۶۹ ۹ ۷
۸ حامد دهقانی ۴۱۵۸ ۸ ۸
۹ حبیب اله مرادی منش ۳۳۱۰ ۷ ۹
۱۰ طاهره گرامی پور ۱۰۷۸ ۱۰ ۱۰
۱۱ مسلم حاتمی ۳۴۲۴ برتر بوشهر برتر بوشهر
۱۲ امین سلیمانی ۳۷۳۰ برتر یاسوج برتر یاسوج
۱۳ سید محمد رضا عظیمی نژاد   برتر شهرستان ها
۱۴ غلامرضا احسنی حقیقی ۳۵۷۱ دوم شهرستان ها
۱۵ محسن مبشری ۱۱۴۱ سوم شهرستان ها

سازمان فروش برتر

ارکان سازمان رتبه نام و نام خانوادگی نماینده عمومی
مدیر ارشد ۱ کسری اسلامی ۸۳۲۸
معاون مدیر ارشد ۱ سیروس منصوری ۸۳۲۸
۲ بهنام امیری خادم ۸۱۶۹
مدیر آموزش ۱ رسول زارعی ۸۱۶۹
۲ زهرا فرجی ۸۳۲۸
۳ سپیده سودائی ۸۳۲۸
مدیر فروش ۱ سپیده فرهادی ۸۱۶۹
۲ فرشته والایی ۸۱۶۹
۳ رضا خادمی ۸۳۲۸
۴ زهرا محمد هادی ۵۰۱۷
۵ عباس کهندل ۲۵۰۳
۶ مهسا خوش خواه ۸۱۶۹
۷ ابراهیم اسلامی ۸۳۲۸
نماینده ۱ محمد باقر دهقانیان ۲۵۰۳
۲ علیرضا مردانی رحیمی ۴۰۶۹
۳ مهدی اسدی ۸۱۶۹
۴ سجاد رحیمی آزاد ۵۰۱۷
۵ جمیله آهون ۸۳۲۸
۶ رسول افسرده ۲۵۰۴
۷ مسلم کیهان ۴۶۳۵
۸ رسول ریختگر ۳۱۱۶
۹ اسماعیل روغنیان جهرمی ۸۳۲۸
۱۰ راضیه بذر افکن ۴۱۵۸