به گزارش اکونا پرس،

بر اساس این گزارش، گردهمایی قدردانی از نمایندگان برتر با حضور مدیریت منطقه۶ ، رئیس شعبه اردبیل، رئیس شعبه پارس آباد مغان و ۲۸۰ نفر از اعضاء سازمان فروش در سالن فدک شهر اردبیل برگزار شد.

 

همایش تقدیر از سازمان فروش برتر استان اردبیل با سخنرانی مدیریت منطقه ۶ و روسای شعبه های اردبیل و پارس آباد آغاز شد و در ادامه با توجه به اهداف برنامه، در دو بخش سخنرانی آموزشی و انگیزشی با هدف افزایش کمی و کیفی فروش بیمه خصوصاً در رشته بیمه عمر ادامه پیدا کرد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

در بخش پایانی مراسم با حضور مدیریت منطقه ۶، رئیس شعبه اردبیل و رئیس شعبه پارس آباد از شبکه فروش برتر دو شعبه اردبیل و پارس آباد در سه گروه ( نمایندگان عمومی برتر، مدیران فروش برتر و نمایندگان فروش برتر) با اهدای تندیس، تقدیر به عمل آمد.

 

نمایندگان برتر شعبه اردبیل

نمایندگان برتر عمومی

نام نماینده

کد نماینده

رتبه

سکینه شجاع

۳۸۳۶

اول

سمانه پور ایمان

۳۴۳۳

دوم

مدیران فروش برتر بیمه های عمر و تأمین آتیه

نام نماینده

کد نماینده

رتبه

میلاد وارسته

۵۰۱۴-۱۸۹۰

اول

مسلم نوری

۵۰۲۰-۲۰۱۴

دوم

 اباذر علیزاده

۵۰۱۴-۳۲۳۷

سوم

نمایندگان فروش برتر بیمه های عمر و تأمین آتیه

نام نماینده

کد نماینده

رتبه

مریم کنعانی

۱۰۱۷۷۷

اول

رقیه شجاع

۳۸۳۶-۳۰۸۹

دوم

نورالدین مهدی زاده

۹۸۲۹۶

سوم

نمایندگان برتر شعبه پارس آباد

نمایندگان برتر عمومی

نام نماینده

کد نماینده

رتبه

مختار میکائیلی

۳۶۲۳

اول

سعید خلفی

۴۴۹۸

دوم

محرم بیگ زاده

۳۶۴۳

سوم

 

مدیران فروش برتر بیمه های عمر و تأمین آتیه

نام  نماینده

کد نماینده

رتبه

شلاله اسدی

۱۹۰۳

اول

سکینه نامجو گرمی

۲۰۲۲

دوم

کیوان جعفری

۲۰۹۹

سوم

نماینده فروش برتر بیمه های عمر و تأمین آتیه

نام نماینده

کد نماینده

رتبه

آرش نوریان

۹۵۳۳۸

اول

سهیلا ارژنگی

۹۶۳۰۵

دوم

بهرام محبوبی

۹۵۲۳۹

سوم