بسمه تعالی
با تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران، دسترسی آحاد مردم به خدمات بیمه ای افزایش یافت و دانش فنی روز بیمه به کشورمنتقل شد. این شرکت توانست دانش بیمه را بومی کرده و توسعه دهد و دوره های مختلف تاریخی نقش راهبر را در صنعت بیمه کشور ایفا کرده و در عرصه های مختلف صنعت بیمه بازرگانی کشور تاثیرگذار باشد. 
هشتاد و هفتمین سالروز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران  را به تمامی مدیران، کارکنان و نمایندگان آن شرکت بزرگ تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان در جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر به هموطنان و رشد و تعالی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور، توفیق روزافزون را خواستارم.