به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، در این دیدار که روز چهارشنبه یازدهم آبانماه در محل بیمه مرکزی انجام شد، ظرفیت ها و سازوکارهای همکاری دوجانبه  به ویژه سرمایه گذاری های مشترک با هدف کمک به توسعه بخش کشاورزی و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، بررسی و تاکید بر تمرکز بخشی از منابع بیمه مرکزی نزد بانک کشاورزی با هدف حمایت از فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی، از دیگر محورهای این گفت و گو بود.