به گزارش اکونا پرس،

به اطلاع مشتریان محترم می رساند به منظور بروزرسانی و مهاجرت به نسل جدید سامانه سوئیچ پرداخت الکترونیک بانک، ارائه خدمات بانکی به مشتریان در روز دوشنبه مورخ 1401/08/23از ساعت 00:05 تا ساعت 5:00 و همچنین روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26از ساعت 00:05 تا 06:00، با اختلال همراه خواهد بود.