به گزارش اکونا پرس،

حکم قهرمانی و مقام اول مسابقات قهرمانی بین المللی جام ولایت توسط موسسه بین المللی رزم ترکیبی لیان جان پاس IMO  به آرش مقدم کوهی از همکاران پر تلاش پاسارگادی در شعبه کرج گلشهر اعطاء شد.