به گزارش اکونا پرس،

ضمانت نامه های بانکی به مشتریان تجاری محدود نمی شود، افراد متعدد بر اساس نیازشان  می توانند درخواست ضمانت نامه بانکی دهند.اما این مزیت برای تعداد معدودی از برندهای بانکی امکان پذیر است. بانک سامان با بیش از 23 سال سابقه هم راستا با شعار بانک داری هوشمند خدمات متمایزی را ارائه می دهد. 

گاهی بانک وثیقه می خواهد. این نیاز می تواند به شکل یک قرارداد تعهد برای دارایی ها، مانند سهام، اوراق قرضه یا حساب های نقدی باشد، دارایی های غیر نقدشونده به طور کلی به عنوان وثیقه قابل قبول نیستند ؛لذا مشتریان حرفه ای می توانند این نیاز خود با ضمانت نامه های بانک سامان برطرف کنند.

6

 با شرایط خاص ضمانت نامه های بانک سامان، اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارها این ضمانت ها را دریافت می کنند. در بیشتر موارد، دریافت ضمانت نامه های بانکی چندان دشوار نیست البته این گزاره بیشتر برای بانکداری سامان صادق است.

برای درخواست ضمانت، صاحب حساب با بانک تماس می گیرد و درخواستی را پر می کند که مبلغ و دلایل ضمانت را مشخص می کند. در برنامه های معمول، مدت زمان مشخصی که ضمانت نامه باید معتبر باشد، شرایط خاص برای پرداخت و جزئیات مربوط به ذینفع مشخص می شود.

5

 یکی از مهمترین معضلات ضمانت نامه های بانکی،  تنظیم متن آن است  بر این اساس بانک سامان برای رفاه ذینفعان متن ضمانت نامه های بانکی را متناسب با خواست آنها صادر می کند. همچنین بانک سامان برای نخستین بار در کشور ضمنامه‌های بانکی را  منتشر می کند که در دریافت کارمزد صدور ضمانت نامه، با توجه به نوع وثایق و تضمینات و نوع ضمانت نامه انعطاف پذیر باشد.

 مشتریان ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت بانک سامان می دانند بخش یا درصدی از مبلغ وجه ضمانت که در سپرده ها بدون تعلق نرخ سود و به نام سپرده نقدی ضمانت نگهداری می شود که  در ضمانت‌نامه های  پیش‌پرداخت ، شرکت در مناقصه و مزایده ، استرداد کسور وجه‌الضمان حداقل 5 درصد ، ضمانت‌نامه گمرکی حداقل 10درصد ،ضمانت‌نامه های تعهد پرداخت ،  ارزی و ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهد (حسن انجام کار) حداقل ۲۰ درصد است این در حالی است که در سایر برندهای بانکی حداقل این میزان بیش از  ۲۰ درصد گزارش شده است.

2

در ضمانت‌نامه آژانس مسافرتی بانک سامان در قبال ارائه 5درصد سپرده نقدی و یک برگ چک حداکثر تا سقف 2 میلیارد تومان ضمانت‌نامه موردنظر صادرو در صورت ابطال ضمانت‌نامه قبل از سررسید بخشی از کارمزد به‌تناسب به ضمانت‌نامه تخفیف داده می شود.

یکی از دیگرویژگی های مهم ضمانت نامه های بانک سامان تخصیص آن به صورت متفرقه و خاص است بر اساس آن  متقاضیان دریافت ضمانت‌نامه به دلایل خاص همچون نظام وظیفه میتوانند بدون  ارائه مدرک شغلی از خدمات این بانک  بهره مند شوندودر بانک سامان  درصدی از مبلغ وجه ضمانت در سپرده‌ای بدون تعلق نرخ سود و به نام سپرده نقدی ضمانت‌خواه با توجه به نوع ضمانت و نوع وثیقه و تضمینات نگهداری می شود.

7

ضمانت نامه های بانک سامان از لحاظ مدت ضمانت نامه طولانی مدت است و افراد به مدت یک سال می توانند از آن استفاده کنند. همچنین فرایندی در آن ها تعبیه شده است که ذی نفع حق واگذاری حقوق خود به شخص ثالث را ندارد.

 برای دریافت ضمانت نامه های بانک سامان تمامی اشخاص حقیقی دارای ۱۸ سال تمام و برای تمامی اشخاص حقوقی شرکت هایی که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و دارای شماره ثبت و شناسه ملی باشند و سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری در سیستم بانکی نداشته باشند می توانند  اقدام کنند.

3

در بانک سامان  سرویسی به نام سرویس استعلام ضمانت نامه وجود دارد که  به همه ذینفعان این امکان را می‌دهد تادر  صورتی که ضمانت نامه‌‌ای توسط بانک سامان و به نفع آنها صادر شده باشد، با تکمیل اطلاعات درخواستی، از اصالت ضمانت ‌نامه صادره و مفاد آن از جمله مبلغ ضمانت‌ نامه، تاریخ اعتبار و تعهدات بانک اطمینان حاصل کنند.

مهناز برخورداری