به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، علی استاد هاشمی در این بخشنامه آورده است:

با توجه به اعلام تعطیلی ادارات، نهادها و سازمان‌های اجرایی در استان تهران و برخی از استاتهای دیگر، خواهشمنداست ترتیبی اتخاذ فرمایید در روند خدمات رسانی به بیمه گذاران در شعبات و واحدهای آن شرکت خللی ایجاد نشود.
وی در این بخشنامه رعایت موضوع را درصورت ادامه تعطیلی از شرکت های بیمه ای خواسته است.