به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، به منظور گسترش پوشش های بیمه ای و با هدف تامین پوشش های مناسب برای سرمایه های عظیم ‌ملی در حوزه نفت،گاز و پتروشیمی جلسه ای با حضور دکتر مصطفی نخعی ‌عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دو تن از مشاوران برگزیده مرکز پژوهش های مجلس، ‌یوسفی مدیر مجتمع تخصصی ولیعصر (عج)‌، خدابنده لو معاون بیمه های انرژی، اسد نژاد و نوریان و همکاران مجتمع ولیعصر برگزار شد.‌
‌ طی این جلسه که به میزبانی شعبه تخصصی ولیعصر (عج)‌ برپا شد، مسئولان بیمه ایران در گزارشی کوتاه، ضمن معرفی جایگاه شرکت سهامی بیمه ایران و مجتمع تخصصی ولیعصر (عج) در صنعت ‌بیمه و پوشش های ارائه شده به بیمه گزاران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، به تشریح مشکلات مربوط به کم بیمه گی در ‌صنایع مذکور و خصوصاً اموال و تاسیسات شرکت ملی نفت ایران پرداختند.‌
‌ در ادامه این نشست، دکتر نخعی که خود سابقه مدیریت در شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران را داشته و با ‌این صنعت کاملاً آشنا است، در سخنانی با اشاره به اینکه کشور ایران رتبه نخست بزرگترین مخازن ذخیره اثبات شده نفت ‌و گاز دنیا را دارا است، تصریح کرد، به همین دلیل باید ‌ریسک های موجود در صنایع بالا دست و پایین دست نفت توسط بیمه گران پوشش داده شود.‌
‌  وی با بیان دغدغه های متقابل صنعت نفت و بیمه گزاران کلان، درخصوص طرح موضوع در مراجع ذی ربط و پیگیری درخواست های بیمه گران  مبنی بر تامین نیازهای بیمه ای بیمه گزاران حوزه نفت ، گاز و ‌پتروشیمی قول مساعدت و پیگیری داد.‌