به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، خدمات انتقال وجه بین ‌بانکی در بانک ملی ایران تحت سامانه های پایا، ساتنا و پُل با مبالغ خُرد و کلان برای مشتریان امکان‌پذیر است.

بانک ملی ایران از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه امسال تعداد 28 میلیون و 155 هزار و 978 حواله پایا و همچنین تعداد 9 میلیون و 474 هزار و 692 حواله ساتنا به درخواست مشتریان برای انتقال وجه به حساب های دیگر نزد سایر بانک ها در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین در این مدت تعداد 90 هزار و 655 حواله پل به مقصد بانک های دیگر در کشور از بانک ملی ایران صادر شده است. 

به عبارت دیگر بانک ملی ایران روزانه به طور میانگین تعداد 85 هزار و 321 حواله از طریق سامانه پایا و تعداد 28 هزار و 711 حواله از طریق سامانه ساتنا به درخواست مشتریان با مبالغ خرد و کلان به حساب های دیگر نزد سایر بانک ها انتقال وجه انجام داده است.

لازم به ذکر است، متقاضیان این خدمت می توانند با افتتاح یکی از انواع حساب های جاری، پس‌انداز و مدت‌دار بانک ملی ایران نسبت به انتقال وجه به حساب خود یا سایر افراد در بانک‌های دیگر در همان روز از طریق درگاه های حضوری و غیر حضوری بانکی اقدام کنند.