به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، علیرضا مختارپور، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای قانون اسناد ملی ایران و همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی، عملکرد بیمه آسیا در سال 1401 را به عنوان رده دستگاه های با همکاری "خیلی خوب" ارزیابی ، از مدیرعامل بیمه آسیا قدردانی کرد.

 بنابر این گزارش،  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون اسناد ملی ایران، مکلف به جمع آوری و حفظ اسناد ملی، هویتی، اداری و میراث مکتوب ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه جویی در هزینه های دولت از طریق تمرکز پرونده های راکد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین امحای اوراق زائد می باشد.