به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، برهمن در خصوص شرایط  حاکم بر این بیمه نامه و طرح های 6 گانه آن،  اظهار داشت :  این بیمه نامه در 6 طرح و بدون محدودیت سنی و  حداکثریک ماهه ( از تاریخ 20‌‌‌‌‌/12‌‌‌‌‌/1401تا20‌‌‌‌‌‌/1‌‌‌‌‌‌/1402 ) برای تمامی اقشار جامعه قابل  ارائه است و  هر یک از اعضای خانواده با پرداخت فقط20 هزار تومان ، می توانند از پوشش های فوت و نقص عضو دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه برای هر نفر از اعضای خانواده هر کدام معادل 100 میلیون تومان و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضای خانواده معادل 10 میلیون تومان برخوردار باشند.

وی در ادامه افزود: هر یک از بیمه گذاران می توانند با پرداخت حق بیمه اضافی، تا 6 برابر تعهدات مذکور را برای خود و اعضای خانواده خویش انتخاب نمایند.