به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در این پیام با اشاره به نقش ویژه بانک سپه در نظام بانکی کشور و قدمت نزدیک به 100 ساله آن، از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های کشور نام برد که پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در حوزه های مختلف مدیون نقش آفرینی این بانک دولتی است.

وی همچنین به ادغام چندین بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه اشاره کرد و تاکید کرد: بی تردید، با این ادغام ها، مسوولیت این بانک بزرگ بسیار بیشتر از گذشته شده است ولی با توجه به تجربه، تخصص و توانمندی مدیران و کارکنان بانک سپه، این بانک باز هم همانند گذشته خواهد درخشید و به نقش آفرینی موثر خود در نظام اقتصادی کشور ادامه خواهد داد.

دولت آبادی در پایان پیام خود، عزت، سرافرازی و توفیق روزافزون را برای تمامی دست اندرکاران بانک بزرگ سپه خواستار شده است.