به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان ماه هیئت پذیرش فرابورس ایران ۲۲ جلسه تشکیل داده است. طی این جلسه‌ها ۲۰ شرکت در بازار‌های فرابورس پذیرش‌شده که سه شرکت، دانش‌بنیان بودند.

روند پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکی است طی مدت مورد بررسی ۱۶ شرکت به روش‌های مختلف در بازار‌های فرابورس عرضه اولیه شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی ۷۰ درصدی داشتند.

همچنین از دیگر خروجی‌های عملکردی هیئت پذیرش درج ۱۴ نماد در بازار‌های فرابورس است که در این شاخص هم طی مدت مورد بررسی رشدی ۳۰ درصدی ثبت شده است.

از مجموع شرکت‌های پذیرش‌شده تعداد ۱۰ شرکت در گروه شیمیایی و غذایی، ۶ شرکت در گروه صنعتی و معدنی و ۴ شرکت در گروه مالی و خدماتی قرار دارند.

همچنین از ۲۰ شرکت پذیرش‌شده در سال جاری، پنج مورد از شرکت‌های حاضر در بازار پایه هستند که به بازار بالاتر ارتقا یافتند.