به گزارش اکوناپرس، شرکت کاشی پارس با سرمایه 87 میلیارد و 750 میلیون ریالی که برنامه افزایش سرمایه 37.8 درصدی را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در دست اقدام دارد، پایان عملکرد 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 96 را با تحقق سود 321 ریالی اعلام کرد که این رقم نسبت به دوره مشابه سال مالی 95 با افت 60 درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، این مجموعه در دوره عملکرد 9 ماهه سال مالی 96 مبلغ 513 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته بود.

شرکت کاشی پارس در دوره عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 نسبت به دوره مشابه سال مالی 95 افت 13 درصدی مقدار تولید و کاهش 18 درصدی مقدار فروش را پشت سرگذاشته و درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی آن 10 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، مجتمع معادن مس تکنار که سرمایه فعلی آن 60 میلیارد ریال محاسبه می شود، در دوره عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 زیانی بالغ بر 503 ریال به ازای هر سهم بدست آورد و بدین ترتیب زیان "تکنار" نسبت به دوره مشابه سال مالی 95 حدود 61 درصد افزایش یافت. این شرکت در دوره عملکرد 9 ماهه سال مالی گذشته کسب 239 ریال زیان هر سهم را ثبت کرده بود.