به گزارش اکونا پرس،

این تعداد قرارداد آتی زعفران در حالی طی ۵ روز معاملاتی منعقد شد که بیش از ۱۴۱ هزار و ۷۴۰ قرارداد مربوط به سررسید آبان ماه بود و حدود ۶۱ هزار و ۱۵۰ قرارداد نیز برای تحویل در سررسید شهریور ماه سال جاری مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب، ارزش معاملات قراردادهای آتی زعفران برای تحویل در شهریورماه رقم ۵۳۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۵۰۵ هزار ریال ثبت شد و در سررسید آبان ماه نیز ارزش معاملات به رقم ۱۳۹۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال رسید.

تعداد موقعیت های باز نیز در مجموع دو سررسید به رقم ۵۸ هزار و ۷۲ موقعیت رسید که سررسید آبان ماه با ۳۱ هزار و ۷۶ موقعیت باز سهم بیشتری را از این نظر به خود اختصاص داد.

طی هفته گذشته مجموع تعداد خریداران قراردادهای آتی در دو سررسید مذکور در حالی به ۲۸۱۳ کد معاملاتی رسید که در مقابل ۲۴۳۴ کد معاملاتی فروشنده این قراردادها بودند.

بررسی آمار معاملاتی موجود از بازار آتی زعفران حاکی از آن است که قیمت هر گرم زعفران تحویل شهریور ماه امسال در حالی به رقم ۹۳ هزار ریال رشد کرد که این رقم در پایین ترین سطح به مبلغ ۸۳ هزار و ۷۰۰ ریال رسید. روند قیمت های ثبت شده در این سررسید نیز گویای برآیند نزولی قیمت ها از اولین روز تا آخرین روز معاملاتی هفته است.

در سررسید آبان ماه نیز قیمت هر گرم طلای سرخ در بالاترین سطح به رقم ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ ریال رشد کرد و در پایین ترین سطح قیمت ۹۴ هزار ریال را به خود دید.

هفتگی