به گزارش اکونا پرس،

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (دوشنبه 98/06/11)، در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد "سنفت 982"، تعداد 100 قرارداد به ارزش 710 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/10گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/06/15پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.

همچنین، در جلسه معاملاتی آتی (سه شنبه 98/06/12) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 150،000 کیلووات برق توسط شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر برای دوره تحویل هفتگی شهریور عرضه خواهد شد.