به گزارش اکونا پرس،

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (یک شنبه 17 شهریور ماه 98)، در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 12،900 کیلووات برق به ارزش 3 میلیارد و 715 میلیون ریال توسط شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد- نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی برای دوره تحویل ماهانه مهر عرضه و مورد معامله قرار گرفت. 

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/16 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/06/21, 98/06/22 و 98/06/23 و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 98/06/23در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.