به گزارش اکونا پرس،

در آغاز جلسه معاملاتی امروز (سه شنبه 98/07/09) ، در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/09گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق  نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/13 و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 98/07/13در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.

همچنین در جلسه معاملاتی آتی (چهارشنبه 98/07/10) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 50،000 کیلووات برق توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا برای دوره تحویل هفتگی مهر عرضه خواهد شد.