به گزارش اکونا پرس،

در جلسه معاملاتی روز( 98/07/21) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 9 میلیون و 360 هزار کیلووات ساعت برق (۱۳ هزار کیلو وات ساعت در هر دوره مصرف طی دوره تحویل )به ارزش بیش از 4 میلیارد و 258 میلیون ریال که توسط شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا عرضه گردید، مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/21گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق  نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/25پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید. 

همچنین در جلسه معاملاتی امروز دوشنبه 22/07/98 در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 167،900 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت های تولید انرژی برق شمس پاسارگاد- (نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی)، تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه ، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) و شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا برای دوره تحویل ماهانه آبان عرضه خواهد شد.