به گزارش اکونا پرس،

همچنین، در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران نیز 324 هزار کیلووات ساعت برق به ارزش بیش از  158 میلیون ریال که توسط شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر برای دوره تحویل روزانه آبان عرضه گردیده بود، مورد معامله قرار گرفت.

در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران نیز شاهد معامله 1،500 قرارداد معادل 252،000 کیلووات ساعت به ارزش بیش از  88 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نماد بارپایه با قیمت 350 ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید.

 خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/09/02, 98/09/03, 98/09/04 و بارپیک هفتگی،میان باری هفتگی، کم باری هفتگی و بارپایه هفتگی 98/09/30گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/08و 98/08/09پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغازگردید.

 لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی آتی (دوشنبه 98/08/06) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 160،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت های تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهرو تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا) برای دوره تحویل روزانه و هفتگی آبان عرضه خواهد شد.