به گزارش اکونا پرس،

وی با اشاره به وضعیت مناسب عرضه فرآورده‌ها در بورس انرژی افزود: با توجه به ظرفیت بسیار بالایی که صنعت پالایش کشور برای تولید فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین وجود دارد، افزایش قیمت بنزین تاثیر خاصی روی عرضه در بورس و رینگ صادراتی ندارد.

ظرفیت پالایشگاهی کشور در تولید بنزین بالا است، به خصوص که پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بنزین به میزان زیاد و با کیفیت بالا را تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه مازاد مصرف بنزین کشور صادر می‌شود، گفت: بازار صادراتی چندان تابع بازار داخل نیست و به هر میزان که بازار صادراتی در سطح منطقه کشش داشته باشد فرآورده برای صادرات داریم، ضمن اینکه در موضوع صادرات بنزین فقط بحث عرضه نیست بحث کشش تقاضا هم هست، باید تقاضا و مصرف هم در منطقه وجود داشته باشد.

بر اساس برآوردهایی که داریم به هر میزان که در منطقه خریدار باشد و کشش تقاضا وجود داشته باشد ما می‌توانیم فرآورده و از جمله بنزین صادر کنیم/ایلنا.