به گزارش اکونا پرس،

 خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/10/10گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/09/14پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغازگردید.

 لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی آتی (دو شنبه 98/09/11) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 35،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه آبادان(توبا) برای دوره تحویل روزانه و هفتگی آذر عرضه خواهد شد.